AB service tilbyder et bredt udvalg af skiltevogne og gør vores bedste for at sikre de danske veje. Skiltevogne er også kendt som skiltetrailer og spiller en afgørende rolle i at advarer og informere trafikanter, samt optimere sikkerheden fx ved: 

  • midlertidig omlægning af trafikruter
  •  hastigheden ændringer
  • Omkørsler
  • Ændringer i trafikmønstre
  • farlige områder. 
  • færdselsuheld
  • Afspærring

Skiltevogne spiller en afgørende rolle på de danske veje ved at advare og informere trafikanter, samt optimere sikkerheden. Vognen bidrager til at håndtere midlertidige omlægninger af trafikruter, hastighedsændringer, omkørsler, ændringer i trafikmønstre, identifikation af farlige områder og afspærring i tilfælde af færdselsuheld.

Vi kører ud i hele Danmark

Skiltevognen en fleksibel løsning til vejarbejde og arbejdszoner


I en tid, hvor vejsikkerhed og trafikafvikling er af stor betydning, er skiltevogne et uundværlige redskaber. Deres synlighed og fleksibilitet gør dem til en central del af håndteringen af trafikale udfordringer og skaber tryghed og sikkerhed for alle trafikanter. AB Service forstår vigtigheden af disse faktorer og stræber efter at levere pålidelige løsninger, der bidrager til en mere sikker og effektiv vejinfrastruktur.

Skiltevognen kan hurtigt omplaceres efter behov og tilpasses ændringer i trafikforholdene. Den er derfor ideel til midlertidige arbejdszoner eller begivenheder, hvor trafikmønstre kan variere. Med deres mobilitet og justerbarhed giver skiltevogne mulighed for effektiv afspærring og sikring af arbejdsområder.

Lej en skiltevogn

Vi udlejer skiltevogne både i kortere og længere perioder. Vi laver altid en skræddersyet løsning til hver enkelt opgave.

Har du spørgsmål til vores skiltevogne eller behov for vejledning i forhold til opsætning af afspærring, er du velkommen til at kontakte os på 20 16 48 80 eller skriv en mail ab-service@outlook.dk. Vi har døgnservice og kan levere døgnets 24 t. vi leverer og opstiller hurtigt og effektivt og står også klar til at hjælpe med udarbejdelsen af en skilteplaner og samt en rådighedstilladelse.